Issued Student Transfer Certificates List

Search by Name/Admno/ TC NO :
Enter Part/Full student Name OR Full Admission Number OR FULL TC No.
S.no Student Name Parent Name Date Of Birth Adm.No Class Left TC No Date Scanned TC Remarks
49 Harshbinder Singh Sh.Damodar Singh 1491 IX 4808 03.05.2013
48 Ombir Singh Sh.Damodar Singh 1490 VII 4807 01.05.2013
47 Diksha Singh Chauhan Sh. Dilip Singh Chauhan 1090 IX 123995 19.12.2012
46 Pawan Kumar Sh. Umesh Kumar 1221 IX 123996 19.12.2012
45 Pratima Sh. Umesh Kumar 1222 VII 123997 19.12.2012
44 Aman Dixit Sh. Pramod Kumar Dixit 1317 VII 123998 21.12.2012
43 Raghvendra Singh Bhadoriya Sh. Gajendra Singh Bhadoriya 740 XI 123999 22.12.2012
42 Shreya Sinha Sh.Kamlesh Kumar 1393 I 123994 17.11.2012
41 Chhatra Pratap Singh Late Sh. Vasudev Sharma 1465 XI 123993 09.10.2012
40 Kuldeep Singh Sh.Raghvendra Singh 1127 IV 123985 08.08.2012
39 Satyam Sharma Sh.Adesh Kumar Sharma 413 A X Passed 123986 13.08.2012
38 Ramsumer Singh Tomar Sh.Rajkumar Singh Tomar 741 X Passed 123988 13.08.2012
37 Anvesh Raj Awasthi Sh.Kripa Shankar Awasthi 1330 VI 123990 27.08.2012
36 Nidhi Shakya Sh. Vijay Singh Shakya 1211 III 123943 11.05.2012
35 Nikhil Kumar Shakya Sh. Vijay Singh Shakya 1213 III 123944 11.05.2012
34 Anuj Singh Tomar Sh. Narendra Singh Tomar 1094 VII 123945 15.05.2012
33 Yogesh Kumar Sharma Sh. Suresh Chand Sharma 598 IX 123929 03.04.2012
32 Sunil Sharma Sh. Bharat Sharma 666 IX 123930 03.04.2012
31 Nisha Bhatele Sh. Hare Krishna Bhatele 1346 IX 123931 03.04.2012
30 Sandhya Sh.Pramod Singh 1334 III 123932 07.04.2012
29 Praduman Sharma Sh.Ramsevak Sharma 599 IX 123933 10.04.2012
28 Navneet Singh Sengar Sh.Dheerendra Kumar Sengar 916 VI 123934 11.04.2012
27 Shivani Shivhare Sh.Makhan Lal Shivhare 1139 VIII 123935 13.04.2012
26 Ankit Shivhare Sh.Makhan Lal Shivhare 1149 VI 123937 13.04.2012
25 Jyoti Sikarwar Sh. S Sikarwar 1038 XI 123938 13.04.2012
24 Satyam Pratap Singh Rajawat Sh. Ram Naresh Singh Rajawat 1326 IV 123939 21.04.2012
23 Raghvendra Singh Tomar Sh. Rajesh Singh Tomar 766 XII 123940 25.04.2012
22 Devendra Singh Tomar Sh. D S Tomar 1214 III 123941 27.04.2012
21 Devendra Singh Tomar Sh.Yogendra Tomar 1342 XI 123942 30.04.2012
20 Nisha Tomar Sh. S Tomar 1352 III 123928 23.01.2012
19 Km. Gayatri Sh. 1219 V 123927 01.12.2011
18 Niket Singh Sh. Rajendra Singh 1303 I 123925 01.10.2011
17 Sandeep Sharma Sh. J P Sharma 483 XI 123926 17.10.2011
16 Ankur Sharma Sh.Ravikant Sharma 1286 II 123911 01.08.2011
15 Avinish Singh Sh.Mahesh Singh Tomar 927 V 123912 04.08.2011
14 Tanuja Tomar Sh.S.S.Tomar 1318 VI 123913 04.08.2011
13 Rahul Singh Tomar Sh.S.S.Tomar 1351 IV 123914 04.08.2011
12 Akash Singh Sh.Rustam Singh 141 XII 123915 16.08.2011
11 Ravinder Singh Sh. Ram Prakash 1117 IX 123916 29.08.2011
10 Aditya Sharma Sh. R B Sharma 1201 II 108268 10.05.2011
9 Dev Kumar Sharma Sh.Bhola Ram Sharma 960 VI 108260 05.04.2011
8 Ruby Gupta Sh.Sita Ram Gupta 1185 VI 108262 05.04.2011
7 Shubham Gole Sh. R K Gole 552 IX 108263 05.04.2011
6 Utkarsh Rajput Sh. S Yadav 738 IX 108264 21.04.2011
5 Shivam Sharma Sh. Suresh Sharma 399 X 108265 21.04.2011
4 Anil Singh Tomar Sh.Mukesh Singh Tomar 1239 V 108266 21.04.2011
3 Anand Singh Tomar Sh.Mukesh Singh Tomar 1226 V 108267 21.04.2011
2 U.Uran Kumari Sh. Virendra Singh 671 XII 108254 08.02.2011
1 Rajkumar Singh Tomar Sh. U S Tomar 1065 XII 108253 04.10.2010